Aretia

Website

De verbinding van onze website is met onder andere TLS 1.3 goed beveiligd. Hier kunt u zien hoe die beveiliging er precies uit ziet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wie is verantwoordelijk?

Aretia B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. U kunt contact met ons opnemen via info@aretia.nl.

Waarom verwerken jullie mijn gegevens?

Wij kunnen uw gegevens verwerken voor de volgende doelen.

 • Dienstverlening
 • Kwaliteitsverbetering
 • Netwerken, marketing en acquisitie
 • Beantwoorden van vragen, klachten en verzoeken
 • Administratiebeheer
 • Bedrijfsoptimalisatie
 • Goed opdrachtgeverschap

Welke gegevens verwerken jullie?

Wij verwerken de gegevens die deelnemers of (hun) organisaties aan ons geven. Bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor het geven een training en de verbetering daarvan. Of voor het maken en nakomen van overeenkomsten en andere afspraken. U of een organisatie kan ons daarvoor uw naam, contactgegevens, professionele achtergrond en input doorgeven.

Als u in ons netwerk zit, dan verwerken wij de gegevens die nodig zijn om dat netwerk te onderhouden. Dat doen wij alleen met uw toestemming.

Voor het opnemen van contact met u of het beantwoorden van uw vragen, klachten of verzoeken, gebruiken wij de gegevens die u ons daarvoor geeft.

Als u voor of met ons werkt, dan verwerken wij de gegevens die nodig zijn om dat mogelijk te maken. Die gegevens ontvangen wij van u.

Tot slot moeten wij de gegevens verwerken die de wet voorschrijft. Bijvoorbeeld de gegevens die belastingwetten en de AVG voorschrijven.

Waarom mogen jullie mijn gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren. Voor netwerken, marketing of acquisitie vragen wij uw toestemming. Als u ons vragen, klachten of verzoeken toestuurt, mogen wij uw gegevens verwerken omdat u toestemming heeft gegeven. In sommige gevallen verplicht de wet ons om uw gegevens te verwerken, zoals voor de Belastingdienst of de AVG. Verder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij ons administratiebeheer en de kwaliteitsverbetering van ons bedrijfsprocessen en onze diensten, omdat wij onze opdrachtgevers zo beter van dienst kunnen zijn.

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

Hoelang wij uw gegevens bewaren, hangt af van het doel.

 • Gebruiken wij uw gegevens voor een bepaalde training of een andere dienst? Uw gegevens bewaren wij tot 2 jaar daarna.
 • Heeft u ons een vraag gesteld, bijvoorbeeld via de website, de telefoon of per e-mail? De gegevens bewaren wij tot 1 jaar daarna.
 • Heeft u een klacht of AVG-verzoek ingediend? De gegevens bewaren wij tot 5 jaar na de afhandeling daarvan.
 • Zit u in ons netwerk? Uw gegevens bewaren we tot 5 jaar na ons laatste contact of tot u uw toestemming intrekt.
 • Werkt u voor ons of met ons? Onze afspraken en de gegevens voor accountbeheer bewaren wij tot 7 jaar na een opdracht. Uw overige gegevens bewaren we tot 2 jaar nadat onze samenwerking is afgelopen.
 • Heeft u ons een opdracht gegeven? Onze afspraken en de gegevens voor het beheer van uw account bewaren we tot 7 jaar na de opdracht.
 • Helpt u ons bij onze bedrijfsprocessen of de website? We bewaren uw gegevens tot u uw toestemming intrekt, de samenwerking is afgelopen of tot ze niet meer nodig zijn voor het doel.
 • Fiscale en overige administratie die wij volgens de wet moeten bijhouden, bewaren wij zolang de wet dat bepaalt.
 • Uw overige gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel.

Met wie delen jullie mijn gegevens?

Als opdrachtgever en dienstverlener kunnen wij gegevens delen met uw organisatie, de Belastingdienst, en onze trainers en samenwerkingspartners. Als wij onze leveranciers en andere partijen vragen om als verwerker uw gegevens te verwerken, dan sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst. Voor ons netwerk delen we uw gegevens alleen met derden als u daar toestemming voor geeft. Wij delen gegevens verder niet met anderen, tenzij dat niet anders kan of wij dat met u hebben afgesproken.

Welke rechten heb ik?

U mag ons vragen:

 • Inzage te geven in uw gegevens
 • Fouten in uw gegevens te verbeteren
 • Uw gegevens te wissen
 • Een verwerking van uw gegevens te beperken
 • Uw bezwaar tegen een verwerking te behandelen
 • Uw gegevens overdraagbaar te maken

Ook mag u een klacht indienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.