Aretia

disclaimer & copyright

Aretia B.V. wil de website zorgvuldig inrichten. We willen dat de informatie op onze website klopt en volledig is. Klopt er iets niet, ontbreekt er iets, of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

U kunt aan de informatie op onze website geen rechten ontlenen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die verband kan houden met de informatie op onze website of de beschikbaarheid daarvan. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid van websites van anderen, ook niet als wij daarnaar verwijzen of naar onze website wordt verwezen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor wat op andere websites staat over Aretia, over de beschikbaarheid van onze website, of over de inhoud van onze website of over onze diensten.

Aretia B.V. heeft auteursrecht op alles wat op haar website staat. U mag iets van onze website overnemen, wijzigen of delen als wij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Als u iets deelt, moet u altijd de bron vermelden (“Aretia B.V. www.aretia.nl”). Als u iets deelt, dan mag dat nooit onjuist zijn, anderen kunnen misleiden of op een andere manier onrechtmatig zijn.

U kunt contact met ons opnemen via info@aretia.nl.